Forsida

  +  Om oss
  +  Hvem får støtte?
  +  Hva får støtte?
  +  Søk om støtte
  +  Utlysninger
  +  Forskningsprosjekter
  +  Lenker
  +  Kontakt oss
  +  Intern


Kontakt forskningsfond.no

Kontakt oss

Bedre risikostyring for kraftselskaper

HiST-prosjektet ELDEV skal gi kraftbransjen tilgang til høyere kompetanse og bedre modeller for risikostyring. I starten av mars møttes regionale og internasjonale forskere for å komme nærmere gode løsninger.

Les mer

Unikt 3D-samarbeid

Tredimensjonal gjengivelse av bevegelser er en kostbar fornøyelse. Nå samarbeider HiST med næringsliv og internasjonale utdanningsinstitusjoner om å utvikle en høykvalitets lavkostversjon. Økonomisk og Administrativt Forskningsfond i Midt Norge finansierer forskningen med 3,2 mill kr over 3 år. Dette har også utløst finansiering fra eksterne samarbeidspartnere. 

Les mer

Forskningsløft for lokal mat

Visste du at trøndersk bringebær inneholder ekstra mye C-vitaminer? Eller at seterrømme fra Budal har mer antioksidanter og flerumettet fett enn rømmen du kjøper i butikken? Med støtte fra Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge dokumenterer HiST og Bioforsk lokale særtrekk i mat.

Les mer

Forskningsfond.no er lansert

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge har fått nye hjemmesider! Disse sidene skal gjøre det lettere for forskere i Midt-Norge å få informasjon om forskningsfondet og dets aktiviteter, samt bidra aktivt til å spre kunnskap og informasjon om pågående forskningsprosjekt støttet av fondet.

Les mer

Søk forskningsfond.no

Loading


Kort om stiftelsen

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge er en allmennyttig stiftelse. Vi støtter økonomisk, næringslivsrettet og administrativ forskning og kompetanseutvikling som bidrar til økonomisk og velferdsmessig vekst i landsdelen.Nytt fra Forskningsrådet

Horisont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange) (H2020-MSCA-RISE-2015)
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) kan gi midler til prosjekter som bidrar til: • Utveksling av forsknings- og innovasjonsmedarbeidere på alle erfaringsnivåer mellom sektorer i Europa • Utveksling av forsknings- og innovasjonsmedarbeidere på alle erfaringsnivåer mellom institusjoner i Europa og institusjoner i land utenfor Europa ("third countries"). Utvekslingen kan foregå både over sektorgrensene og innenfor. Midlene fra RISE er enhetskostnader som dekker mobilitetskostnader. I medarbeiderbegrepet er også administrative, ledelses- og tekniske stillinger innbefattet, foruten rene forskerstillinger.
Call for translational research on repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance (JPIAMR)
Dette er JPIAMR sin andre Europeiske fellesutlysning for transnasjonale forskerprosjekter. I tillegg til 8 medlemsland er også Argentina samarbeidspartner i denne utlysningen.