Forsida

  +  Om oss
  +  Hvem får støtte?
  +  Hva får støtte?
  +  Søk om støtte
  +  Utlysninger
  +  Forskningsprosjekter
  +  Lenker
  +  Kontakt oss
  +  Intern

ELDEV Financial Engineering Analysis of Spot and Derivatives Electricitys Markets (startet 2008)

ELDEV Financial Engineering Analysis of Spot and Derivatives Electricitys Markets (startet 2008)

ELDEV Financial Engineering Analysis of Spot and Derivatives Electricitys Markets (startet 2008)

 

Prosjekttittel:     ELDEV, Financial Engineering Analysis of Spot and Derivatives Electricitys Markets
Prosjektleder:   Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST),
v/førsteamanuensis Sjur Westgard
sjur.westgaard@hist.no
Samarbeidspartnere: NTNU – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
University College London
New York University
Zicklin School of Business
Trønder Energi
Trondheim Energi
Tilskudd Øk.adm: NOK 3.500.000
Totalt prosjektbeløp:  NOK 10.926.000
Prosjektstart:   01.06.2008
Prosjektslutt:   31.12.2012

 

Kort prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å tilføre lokale energiprodusenter grunnlag for beslutningstaking og bygge fagmiljø ved HiST.

Studentoppgaver i prosjektet
Masteroppgaver:
Hoel, Jørgen (2009) Modellering og predikasjon av volatiliteten på kraftpriser i Norge; TØH HiST

Ingrid Nygaard og Marit Halseth (2009) Verdsettelse og sensitivitetsanalyse av ikke-børsnoterte kraftselskaper ved bruk av Trondheim Energi Kraft AS og TrønderEnergi Kraft AS som eksempler; TØH HiST

Jonas Skjærvik og Espen Bjørvik (2009) Prising av Contracts for Difference i det nordiske elektrisitetsmarkedet; TØH HiST

Alm-Paulsen, Eivind og Sandøe, Betten, Christer Humlevik Sonstad, Mathias (2009)  Modellering av elektrisitetspriser på Nord Pool med strukturelle  tidsserier; IØT-NTNU 

Boberg, Magnus og Muri Lindal, Andreas (2010) Empirical Analysis of Volatility in Nordic Electricity Market;  IØT-NTNU 

Bråthen, Espen og Nissen-Meyer, Sigurd-Erik (2010) Evaluation of Risk Management Methods for a Hydropower Producer – financial hedging strategies in the electricity market;  IØT-NTNU 

Håve, Lars Eivind Stagrim og Schroeder, Helge Wilhelm (2010) Verdsetting av vannkraftinvesteringer hos Trønderenergi Kraft AS;  IØT-NTNU

Midtsund, Nora og Ueland, Hanna (2010) Forecasting Electricity Spot Prices at Nord Pool. By Means of Structural Times Series Models with Exogenous Variables;  IØT-NTNU 

PhD-stillinger:
2 PhD-stipendiater fra 2008.

Publikasjoner og annen kompetanseformidling:
Artikler:
Westgaard S., Estenstad M., Seim M., Frydenberg S.2010, Co-integration of ICE Gas Oil and Crude Oil Futures, Forthcoming Energy Economics.

Andresen A., Westgaard S., and Koekebakker S., (2009), Modelling electricity forward prices and pricing options on electricity forwards using a heavy tailed and skew random field model, forthcoming Journal of Energy Markets.

Westgaard S., Myklebust J., and Tomasgård A. (2009), Forecasting gas component prices with multivariate structural time series models, forthcoming OPEC Energy Review. 

Stadler, Michael, Afzal S Siddiqui, Chris Marnay, Hirohisa Aki, and Judy Lai (2009), "Control of Greenhouse Gas Emissions by Optimal DER Technology Investment and Energy Management in Zero-Net-Energy Buildings," European Transactions on Electrical Power, forthcoming.


Heydari, Somayeh and Afzal S Siddiqui (2009), "Valuing a Gas-Fired Power Plant: a Comparison of Ordinary Linear Models, Regime-Switching Approaches, and Models with Stochastic Volatility," Energy Economics, forthcoming.

Siddiqui, Afzal S and Stein-Erik Fleten (2009), "How to Proceed with Competing Alternative Energy Technologies: a Real Options Analysis," Energy Economics, forthcoming.

T.K. Kristoffersen and S.-E. Fleten, 2009, “The development of stochastic programming models for planning short-term power generation and bidding”, in E. Bjørndal, M. Bjørndal and M. Rönnqvist (eds), Energy, Natural Resource and Environmental Economics, accepted for publication.

E. T. Faria and S.-E. Fleten, 2009, Day-Ahead Market Bidding for a Nordic Hydropower Producer: Taking the Elbas Market into Account. Accepted for publication in Computational Management Science 

S.-E. Fleten and S. W. Wallace, 2009, "Delta-hedging a hydropower plant using stochastic programming", in J. Kallrath, P.M. Pardalos, S. Rebennack and M. Scheidt (eds), Optimization in the Energy Industry, p. 507-524, Springer, Berlin.

M. Povh and S.-E. Fleten, 2009, Modeling long-term electricity forward prices. IEEE Transactions on Power Systems, 24(4), 1649-1656.

M. Povh, R. Golob, S.-E. Fleten ”Modelling the Structure of Long-Term Electricity Forward Prices at Nord Pool” Accepted for publication in Power Systems Handbook, S. Rebennack, P. M. Pardalos, M. V. Pereira and N. A. Iliadis (eds), Springer, 2009

S.-E. Fleten, E. Näsäkkälä. Gas Fired Power Plants: Investment Timing, Operating Flexibility and CO2 capture, Accepted for publication in Energy Economics, 2009

S.-E. Fleten and G. Ringen, 2009, “New renewable electricity capacity under uncertainty: The potential in Norway”, Journal of Energy Markets 2(1), 71-88

Siddiqui, A. & K. Maribu (2009) ”Investment and upgrade in distributed generation under uncertainty” , Energy Economics 31(1): 25-37

Siddiqui, A & C. Marnayb (2008) “Distibuted generation investment by microgrid under uncertainty”, Energy 33 (12)

Bøckman, T. et.al. (2008) “Investment timing and optimal capacity choice for small hydropower projects”, European Journal of Operational Research 190

Westergaard, S., F. Eduardo & F. S. Erik (2008) “Price Dynamics of natural gas components – Empirical Evidence” Journal of Energy Markets

Annen aktivitet:
2010 (et utvalg):

Energiworkshop Trondheim med forskernettverk, mars 2010

2009 (et utvalg):
Arrangement av 2 energiworkshop NTNU (Feb og Juni 2009)

Arrangert kurs modellering av pris og risiko energimarkeder Norsk Regnesentral NTNU

Utenlandsopphold London Business School Haresh Pardasani

Utenlandsopphold Zicklin School of Business Johan Sollie

Forskeropphold TØH Joseph Onochie Zicklin School of Business